Links

 

  • FEDSVK – Federatie van de Sociale Verhuurkantoren van Brussel
  • Gemeente Jette
  • OCMW van Jette
  • LOJEGA – openbare vastgoedmaatschappij (OVM) voortvloeiend uit een fusie van De Jetse Haard en De Villa’s van Ganshoren
  • Regionaal portaal voor Huisvesting – Informatieve website over huisvesting in het Brussels Gewest (zoeken naar een woning, regelgeving, toegang tot premies, herhuisvestingstoelage…)
  • Woningfonds – Financiële hulpmiddelen en toegang tot huisvesting
  • Homegrade – Begeleidingsdienst voor particulieren die wensen hun woning in het Brussels Gewest te verbeteren, voortvloeiend uit een fusie van de Stadswinkel en het Energiehuis
  • BBROW – Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
  • Sociaal Brussels – Portaal van de actoren in de sociale en gezondheidssector in het Brussels Gewest
  • PHARE Dienst – Hulp en advies aan personen met een handicap, onder andere inzake huisvesting (toegankelijkheid, aanpassen van de woning…) in het Brussels Gewest