Eigenaars

 

Het Sociaal Verhuurkantoor van Jette zoekt allerlei panden die conform zijn aan de regelgeving, van studio’s tot woningen voor grote gezinnen. Door uw woning aan onze structuur toe te vertrouwen, geniet u van de volgende voordelen:

  • U krijgt een gegarandeerde huur en deze wordt jaarlijks geïndexeerd
  • Afwezigheid van huurleegstand, waarbij de huur normaliter wordt geïnd tussen twee beroepen als de eigenaar is ontheven van zijn verantwoordelijkheid en zijn plichten volgens het decreet van de regering van 23 november 2017 tot vaststelling van de niet-uitputtende lijst van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden die verplicht zijn op voor rekening van de huurder of de verhuurder (AMvB van 23 november 2017)
  • Het SVK houdt zich bezig met het toekennen van de woning, de staat van bevinding door een onafhankelijk Expert en de inschrijving van de huurovereenkomst.
  • Technische opvolging van de onderhuurder om te letten op een gebruik als goede huisvader
  • Advies voor renovatie en vergemakkelijkte toegang tot premies (mits de terbeschikkingstelling van het pand gedurende 9 jaar na de werken)
  • Vrijstelling van de onroerende voorheffing
  • Rust: het AIS is verantwoordelijk voor het verhuurbeheer en de contacten met de onderhuurder.

 

In ruil voor deze voordelen en vanwege het sociale karakter van de huur, gaat de eigenaar akkoord met een huurprijs die lager is dan de marktprijzen en met de naleving van de regionale stedenbouwkundige voorschriften (Titel II: Huisvestingsvergunningsnormen – 2006).

 

Daarnaast is de lijst van voorlopige en noodzakelijke documenten voor de SVK bijgevoegd.

Checklist voor de eigenaar

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening