Links

 

 • FEDSVK – Federatie van de Sociale Verhuurkantoren van Brussel
 • Gemeente Jette
 • OCMW van Jette
 • LOJEGA – openbare vastgoedmaatschappij (OVM) voortvloeiend uit een fusie van De Jetse Haard en De Villa’s van Ganshoren
 • Regionaal portaal voor Huisvesting – Informatieve website over huisvesting in het Brussels Gewest (zoeken naar een woning, regelgeving, toegang tot premies, herhuisvestingstoelage…)
 • Woningfonds – Financiële hulpmiddelen en toegang tot huisvesting
 • Homegrade – Begeleidingsdienst voor particulieren die wensen hun woning in het Brussels Gewest te verbeteren, voortvloeiend uit een fusie van de Stadswinkel en het Energiehuis
 • BBROW – Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
 • Sociaal Brussels – Portaal van de actoren in de sociale en gezondheidssector in het Brussels Gewest
 • PHARE Dienst – Hulp en advies aan personen met een handicap, onder andere inzake huisvesting (toegankelijkheid, aanpassen van de woning…) in het Brussels Gewest
 • Bru4Home
 • De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening