Eigenaars

 

Het Sociaal Verhuurkantoor van Jette zoekt allerlei panden die conform zijn aan de regelgeving, van studio’s tot woningen voor grote gezinnen. Door uw woning aan onze structuur toe te vertrouwen, geniet u van de volgende voordelen:

  • U krijgt een gegarandeerde huur en deze wordt jaarlijks geïndexeerd
  • Geen onderbreking in de huuropbrengst, want tussen twee huurders blijft u de huur ontvangen
  • Het SVK houdt zich bezig met het toekennen van de woning, de staat van bevinding door een onafhankelijk Expert en de inschrijving van de huurovereenkomst.
  • Technische opvolging van de onderhuurder om te letten op een gebruik als goede huisvader
  • Advies voor renovatie en vergemakkelijkte toegang tot premies (mits de terbeschikkingstelling van het pand gedurende 9 jaar na de werken)
  • Vrijstelling van de onroerende voorheffing
  • Gemoedsrust: het SVK houdt zich bezig met het beheer en met de contacten met de onderhuurder.

 

Als tegenpartij voor deze voordelen en van het sociaal karakter van de woning gaat de eigenaar akkoord met het verhuren aan een prijs onder de marktprijs.