Huurders

U bent op zoek naar een woning dat voldoet aan de normen, dat aangepast is aan uw gezin en aan een betaalbare prijs? Als u voldoet aan de voorwaarden kan u zich inschrijven op onze lijst van kandidaat-huurders. We trekken uw aandacht op het feit dat de wachttijd voor een woning hoog kan oplopen, rekening houdend met het groot aantal aanvragen. Hieronder vindt u de toegangsvoorwaarden:

  • Meerderjarig of ontvoogd minderjarig zijn
  • Geen eigenaar zijn: geen enkel lid van het gezin van de kandidaat-huurder mag eigenaar zijn, in volle eigendom, erfpacht of vruchtgebruik, van een onroerend pand dat ingeschreven is als woning.
  • Niet in een sociale woning of een woning beheerd door een SVK of het Woningfonds wonen
  • Het inkomen van het gezin mag niet hoger zijn dan de inkomensgrens van de sociale woning

 

Lijst van de documenten die dienen doorgestuurd te worden

Inschrijvingsformulier

Een onthaalmap boordevol handige informatie wordt ter beschikking gesteld van kandidaat-huurders:

 

Sinds 03/10/2018 zijn de inschrijvingen van  kandidaat-huurders weer mogelijk. Als u zich in de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden bevindt, kunt u op woensdag tussen 09 uur en 11 uur en donderdag tussen 13 : 30 uur  en 16 uur  naar de SVK Jette (adres in het tabblad contact), met  kopieën van de verschillende nodige documenten komen.

Contact